O nás

mudr_zitek.jpg

MUDr. Martin Zítek

Vystudoval jsem Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze, kterou jsem zakončil promocí v roce 1988. Poté jsem pracoval na dětské klinice FN v Hradci Králové. Postupně jsem získal atestaci z pediatrie 1. a 2. stupně, včetně odborné způsobilosti pro obor praktické lékařství pro děti a dorost.
Od roku 1996 do ledna 2013 jsem byl primářem dětského a novorozeneckého oddělení Krajské nemocnice Liberec.

Mám licenci ČLK pro výkon funkce primáře v oboru dětské lékařství a osvědčení k výkonu lékařské praxe pro obor pediatrie a jsem nositelem Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK.

Kromě problematiky onemocnění dětského věku se specializuji na problematiku onemocnění novorozenců a kojenců.

Od roku 1989 jsem v České pediatrické společnosti a České neonatologické společnosti, kde jsem byl členem výboru. Pravidelně se vzdělávám a přednáším na odborných kongresech.

Adéla Nováková  - dětská sestra

dětská sestra, absolventka Bc. studia , dlouholetá praxe dětské sestry na středisku a na pohotovosti, zkušenosti s výživou, kojením , polohováním dítěte atd.